VENI ACADEMY    |    ISCM - slovenská sekcia    |    English

 

VENI ensemble vznikol na sklonku roka 1987 z iniciatívy nadšencov z radov skladateľov a interpretov (v tom čase prevažne študujúcich na Vysokej škole múzických umení v  Bratislave), ktorých spájala túžba po hľadaní a slobodnom vyjadrovaní vlastných názorov a postojov prostredníctvom hudby. Základom otvoreného zoskupenia hudobníkov je niekoľko stálych členov, ktorí si na spoluprácu prizývajú podľa potreby ďalších (takto sa za 20 rokov existencie v súbore vystriedalo úctyhodné množstvo viac ako 180 slovenských a zahraničných hudobníkov). Ťažisko aktivít VENI ensemble predstavujú najmä koncerty na domácich a zahraničných festivaloch súčasnej hudby, ale súbor tiež sporadicky nahráva pre domáce a  zahraničné médiá.

V období rokov 19902005 nahral VENI ensemble jednu profilovú LP platňu, dve profilové CD a na troch ďalších sa podieľal. V roku 2008 košické vydavateľstvo HEVHETIA  prinieslo na trh nové CD BRATISLAVA so skladbami, ktoré vznikli na základe objednávok súboru (Richard Ayres, Tomáš Boroš, Allison Cameron, Daniel Matej a Christian Wolff).


VENI ensemble spolupracoval s mnohými dirigentmi, sólistami a súbormi ako Amadinda Percussion Group, Jozef Baán, Tonino Battista, Hugh Davies, David Dramm, Hilary Jeffery, Magdaléna Kožená, Marián Lejava, Jana Lewitová, OVER4tea, Anton Popovič, Zoltán Rácz, Jon Rose a ďalšími. Kmeňový repertoár VENI ensemble tvoria predovšetkým pôvodné diela skladateľov zoskupených okolo súboru, diela názorovo spriaznených autorov zo zahraničia a diela osobností hudby 20. storočia, ktorých tvorba bola impulzom k zrodu a formovaniu hudobných poetík uvedených skladateľov (patrí k nim predovšetkým Charles Ives, Edgard Varèse, Giacinto Scelsi, John Cage, Iannis Xenakis, Earle Brown, Morton Feldman, Terry Riley a i.). Časť repertoáru VENI ensemble sa formovala a formuje v priamej spolupráci s mnohými významnými skladateľmi súčasnosti (Louis Andriessen, Richard Ayres, Gavin Bryars, Martin Burlas, Allison Cameron, Hugh Davies, David Dramm, Christopher Fox, Peter Graham, Hilary Jeffery, Zygmunt Krauze, Chris Newman, Steve Reich, Elliott Sharp, James Tenney, Christian Wolff a i.). Daniel Matej


VENI ensemble patří v oblasti soudobé hudby bezpochyby ke slovenské interpretační špičce. Během dvacetileté existence se vyprofiloval v soubor s jasnou dramaturgickou linií a vysokou hráčskou kvalitou. Na celém Slovensku ani v Čechách nenajdeme soubor s bohatší minulostí, pokud se týče spolupráce se světovými skladateli či interprety! Pod uměleckým vedením Daniela Mateje a s talentovaným dirigentem Mariánem Lejavou a také  úctyhodným počtem vysoce kvalitních hráčů představuje VENI ensemble soubor skutečně evropské úrovně.  Jaroslav Šťastný (Peter Graham)


O súbore        nahrávky        projekty        fotogaléria        koncerty        REPERTOÁR        KONTAKT